Fenomén Igráček v Krnově

     IGRÁČEK hostem Flemmichovy vily  muzea v Krnově  

                      __________________________________________________________

Městské informační a kulturní středisko Krnov se stane dalším pořadatelem putovní výstavy „Fenomén IGRÁČEK“. V období od 21.května do 26.srpna tohoto roku bude IGRÁČEK hostovat ve Flemmichově vile, která je součástí muzea v Krnově. Návštěvníci budou moci obdivovat nejen vývoj a novinky z výroby IGRÁČKA od společnosti EFKO -  českého výrobce her a hraček, ale i krásy vily postavené v roce 1914. Vilový objekt na Hlubčické ulici nechal zbudovat jako rodinné sídlo místní textilní továrník Theodor Flemmich. Neoklasicistní rezidenci projektoval vídeňský architekt Otto Prutscher. Vilová stavba byla pojata jako symetrické kubické těleso, završené valbovou střechou s trojúhelníkovým štítem. Historie muzejnictví sahá v Krnově už do roku 1882. Tehdy dal podnět k založení muzea ředitel reálky Josef Wünsch a jeho žádost o založení muzea byla městským zastupitelstvem kladně vyřízena. Putovní výstavu „Fenomén IGRÁČEK“ připravila společnost EFKO ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně.

„Známého rčení učitele národů Jana Amose Komenského  - Škola hrou -  se budeme držet i v průběhu prázdnin,“ říká Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO. „Také krnovští budou moci shlédnout výstavu „Fenomén IGRÁČEK“ ve svém muzeu. A přespolní zase objevit krásy budovy, kde expozice proběhne. Jedná se o architektonicky zajímavou budovu s dlouhou a pohnutou historií. Technické muzeum v Brně, kde realizace společného nápadu na pořádání výstavy vznikla, bude opět u toho. Doufám, že učení a objevování touto formou je pro každého příjemné a zábavné. Přijeďte a užijte si. Pro návštěvníky výstavy pravidelně připravujeme hrací koutek a soutěž o Igráčkův kufřík,“ dodává Miroslav Kotík.

„Igráčkovy zábavné a zároveň poučné výstavy jsou vždy velkým lákadlem, proto jsme se rozhodli zařadit jednu z nich i do našeho programu. Rádi jsme se zapojili do seriálu výstavy IGRÁČKA, která přibližuje vývoj, historii i současnou podobu legendární hračky,“ uvádí Ivana Zajícová, vedoucí Městského muzea v Krnově. „Nalákat návštěvníky do muzeí je stále složitější. Rok od roku je tedy i náš výběr expozic více a více promyšlenější. Průmysl je s naším krajem spjat velice silně, proto považujeme spojení nás a IGRÁČKA za logické, a ještě navíc hodně poutavé. V městském muzeu se již tradičně konají především výstavy současného výtvarného umění a výstavy muzejní, nezapomínáme však ani na nejmenší návštěvníky a doufáme, že jim touto výstavou uděláme radost,“ “ dodává Ivana Zajícová.

 

Expozice „Fenomén IGRÁČEK“ zahrnuje velkou sbírku historických i moderních variant  figurek. Návštěvníci se seznámí s výrobou a vývojem figurek od roku 1976, kdy byl první IGRÁČEK, povoláním zedník, vyroben. Městské informační a kulturní středisko Krnov
ve svých prostorách pohostí putovní výstavu „Fenomén IGRÁČEK“ v termínu od  21.5. do 26.8.  Místem konání je Flemmichova vila, Hlubčická 20, Krnov. Otevírací doba denně mimo pondělí od 8:00 do 18:00. Cena vstupného je 15 Kč – 20 Kč.

__________________________________________________________________________

 

Společnost EFKO, český výrobce her a hraček, působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě výroby také na charitativní akce. Podporuje sponzorskými dary řadu mateřských školek, základních a zvláštních škol, dětských domovů a kojeneckých ústavů. Spolupracuje také s Českým paralympijským výborem na charitativním projektu EMIL a zařadila se do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí. Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. EFKO získalo následující ocenění  - FOR TOYS 2010 -  cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.  EFKO získalo v roce 2012 ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova.  Rok  2013 přinesl označení „Správná hračka“ 2013 za kreativní stavebnici ROTO START a za rodinnou společenskou 3D hru Jožin z bažin a ocenění Nejlepší novinka roku 2013 za rodinnou společenskou 3D hru Jožin z bažin v kategorii Hry, puzzle a karty. Poslední cenu má firma z roku 2014 - označení „Správná hračka“ 2014 pro soubor oblíbených her Moje první hry. Více informací naleznete na: www.efko.cz.

 

Technické muzeum v Brně je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky. Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních. Pořádá konference a přednášky. Rozvíjí ediční činnost. Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží. Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti. Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy. Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací. Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování. Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku. Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním. Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB.

 

Aktuality

Koukněte, kde díky vám Igráček pomáhá

Přinášíme průběžný přehled, kde díky vám Igráčkův projekt pomáhá ... Více

POMÁHEJ S IGRÁČKEM

Pojď s Igráčkem bojovat proti koronaviru! Udělej si radost figurkou nebo hrou a podpoř hrdiny dnešních dnů - zdravotníky a záchranné sbory. ... Více

88341_t.jpg

Nová kolekce her Čtyřlístek

EFKO se přidává k oslavám padesátého výročí od vzniku legendárního Čtyřlístku. Na trh právě uvádí novou kolekci dobrodružních her ... Více

↑ nahoru