Fenomén Igráček v Podbrdském muzeu v Rožmitále

Putovní výstava Fenomén IGRÁČEK směřuje do rodiště     bájného Bivoje, do Podbrdského muzea v Rožmitále

 

Podbrdské muzeum je nejenom památníkem Jakuba Jana Ryby a jeho České mše vánoční, návštěvníky ale seznamuje také s Expozicí pánů z Rožmitála. V ní představuje slavný rod a ukazuje osudy jeho nejslavnějších příslušníků  - bájného Bivoje, královny Johanky z Rožmitála, druhé manželky krále Jiřího z Poděbrad a jejího bratra Jaroslava, který vedl výpravu českých rytířů, putující „Z Čech až na konec světa.“ Od 12. června do 1. listopadu přibere muzeum mezi své stálé expozice i interaktivní výstavu pro celou rodinu „Fenomén IGRÁČEK“. Vedle původních IGRÁČKŮ ze 70. a 80. let budou k vidění i nové figurky s moderními prvky a doplňky. Kromě toho se návštěvníci mohou těšit na netradiční vize designérů nebo zajímavosti z výroby figurky. Připravena je i soutěž o hodnotné ceny. Výstavu připravila společnost EFKO, český výrobce her a hraček, ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně.

 

 

„Zkušenosti s interaktivními expozicemi máme letité.  Interaktivní prvky jsou součástí našich stálých expozic,“ uvádí Hana Křepelková, vedoucí Podbrdského muzea. „Návštěvníci u nás mohou zažít atmosféru vrcholného středověku na vlastní kůži. V jedné části expozice Pánů z Rožmitála se mohou obléci do renesančního kostýmu, vyzkoušet pranýř, královský trůn, nebo psaní husím brkem. Interaktivními prvky je doplněna i expozice Jak se žilo na Podbrdsku. Předem ohlášené skupiny si mohou vyzkoušet práci cvočkáře, k muzeu patří i dětské hřiště. V hlavní sezóně pak vždy připravujeme velkou interaktivní výstavu pro celou rodinu. V letošním roce to bude Igráček,“ dodává Hana Křepelková.

 

„Výstava IGRÁČKŮ sklízí po celé zemi úspěch. Zajímá nejen velké návštěvníky, kteří rádi zavzpomínají na dětství s legendárními figurkami, ale i děti, které i v dnešní době dokáže IGRÁČEK oslovit,“ říká Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO.

Interaktivní putovní výstava pro celou rodinu Fenomén IGRÁČEK, proběhne v Podbrdském muzeu od  12. 6. do 1. 11. Vstupné pro dospělé bude 50 Kč a děti za 30 Kč. Otevřeno je denně kromě pondělí  od 9:00 do 17:00. Výstavu nainstalují pracovníci Technického muzea v Brně ve spolupráci s Podbrdským muzeem.

Podbrdské muzeum je nejenom památníkem JAKUBA JANA RYBY a jeho České mše vánoční, ale rozsáhlý muzejní komplex má několik dalších samostatných expozic. Expozice PÁNŮ Z ROŽMITÁLA představuje návštěvníkům tento slavný rod a seznamuje s osudy jeho nejslavnějších příslušníků, bájným Bivojem, královnou Johanou z Rožmitála, druhou manželkou Jiřího z Poděbrad a jejím bratrem Jaroslavem, který vedl výpravu českých rytířů, putující „Z Čech až na konec světa.“  V expozici JAK SE ŽILO NA PODBRDSKU se návštěvníci seznámí s brdskou přírodou, typickými podbrdskými řemesly, s životem zdejších obyvatel.  Zvláštní zajímavostí je slaměná katedrála sv. Víta a rozsáhlá sbírka vyřezávaných erbů českých měst a šlechtických rodů, které jsou dílem místních lidových umělců. EXPOZICE HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ nabízí nejucelenější sbírku vozů Aero, které jsou legendou české automobilové historie. Kolekce 34 vozů zahrnuje všechny typy značky Aero, od modelu Aero 500, vyrobeného v roce 1929 až po poslední poválečný model Aero Minor z roku 1946. STODOLA představuje sbírku nástrojů a nářadí, dokumentujících zemědělskou a řemeslnou práci lidí na Rožmitálsku, součástí je i funkční veřtat (dílna na výrobu cvočků).

 

 

Společnost EFKO, český výrobce her a hraček, působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě výroby také na charitativní akce. Podporuje sponzorskými dary řadu mateřských školek, základních a zvláštních škol, dětských domovů a kojeneckých ústavů. Spolupracuje také s Českým paralympijským výborem na charitativním projektu EMIL a zařadila se do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí. Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. EFKO získalo následující ocenění  - FOR TOYS 2010 -  cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.  EFKO získalo v roce 2012 ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova.  Rok  2013 přinesl označení „Správná hračka“ 2013 za kreativní stavebnici ROTO START a za rodinnou společenskou 3D hru Jožin z bažin a ocenění Nejlepší novinka roku 2013 za rodinnou společenskou 3D hru Jožin z bažin v kategorii Hry, puzzle a karty. Poslední cenu má firma z roku 2014 - označení „Správná hračka“ 2014 pro soubor oblíbených her Moje první hry. Více informací naleznete na: www.efko.cz.

 

Technické muzeum v Brně je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky. Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních. Pořádá konference a přednášky. Rozvíjí ediční činnost. Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží. Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti. Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy. Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací. Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování. Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku. Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním. Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB.

Aktuality

88341_t.jpg

Nová kolekce her Čtyřlístek

EFKO se přidává k oslavám padesátého výročí od vzniku legendárního Čtyřlístku. Na trh právě uvádí novou kolekci dobrodružních her ... Více

14038.jpg

ROTO ABC - nová kreativní stavebnice pro děti

Unikátní stavebnice na podporu motoriky a technické představivosti dětí ... Více

28019_t.jpg

Nový domeček a hrad pro Igráčka

Igráčkův domeček a Igráčkův hrad. Nové prostředí pro rodinu Igráčků. ... Více

↑ nahoru