Rok 2015 přinese rekordní export českých výrobců hraček

Spolek českých výrobců hraček očekává v nadcházejícím roce rekordní prodeje svých produktů jak doma, tak v zahraničí. Tento odhad vychází ze zvyšujících se prodejů českých hraček v posledních letech. S velkými ambicemi odjíždí rovněž tuzemští výrobci na norimberský veletrh hraček, kde bude letos vystaven jeden milion hraček z celého světa. I přes tuto obrovskou konkurenci představí řadu novinek a věří v úspěch, jak tomu bylo i v letech minulých. V letošním roce pak očekávají nárůst exportu o sedmnáct procent. To, že české hračkářství patří k významným komoditám českého průmyslu, dokládá i podpora Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR. Čeští výrobci hraček totiž působí převážně v regionech s vysokou nezaměstnaností.

„Podpora hračkářského segmentu naším výborem vychází především z faktu, že tuzemští výrobci hraček působí v chudších regionech naší země, jako je Vysočina, Semilsko, Krkonoše a jiné,“ uvádí RNDr. Miloš Vystrčil, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR. „Mnozí z nich zaměstnávají také převážně ženy a jsou aktivní ve svých regionech i ve veřejných aktivitách. Domnívám se, že jejich podpora námi je důležitá pro celkový rozvoj těchto regionů,“ dodává senátor Miloš Vystrčil.

„Spolek českých výrobců hraček jsme založili loni na veletrhu hraček v Norimberku,“ uvádí senátor Jaroslav Zeman, ředitel společnosti DETOA Albrechtice s.r.o. „Cítili jsme potřebu jednotným hlasem podporovat české výrobce hraček a české hračky obecně, a dále řešit problémy a otázky, které trh s hrami a hračkami přináší,“ dodává Jaroslav Zeman.

„Spolupráce se spolkem, konkrétně s panem Jaroslavem Zemanem si velice vážím, proto jsme sdružení spoluzaložili,“ říká Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO-karton, s.r.o. „V budoucnosti bychom si i my na Žďársku přáli vytvořit výstavu, muzeum nebo interaktivní prohlídky naší výroby podobně, jako to dělají v Albrechticích v Detoe. Jejich programy pro děti a kreativní dílny považuji za inspirativní,“ dodává Miroslav Kotík.

„Řešit podobné problémy i témata a vzájemně prosadit společné zájmy pro dobro věci nás myslím vzájemně posouvá dopředu,“ uvádí manželé Margareta Šlemínová a Jan Šlemín, jednatelé společnosti Dino Toys s.r.o.

Obraty a prodeje jednotlivých společností – členů Spolku českých výrobců hraček za rok 2014:  

Obrat společnosti DETOA Albrechtice s.r.o. byl 82 milionů, což je 3% nárůst.

Zajímavosti z prodejů a firmy: Nejvíce prodejné jsou didaktické hračky, které rozvíjí u dětí motoriku, estetiku a fantazii (např. magnetické puzzle – dílky, které se vyrábí už spoustu let v různých variacích jsou stále velmi oblíbené). Dále se výborně prodávají výrobky z licence pana Zdeňka Milera.

DETOA exportuje do celého světa, nejvíce do Německa, kde export činí více jak 20% a další zajímavá země je Japonsko, vývoz dosahuje 8% z obratu. České obchody se také navýšily o 7%.

Firma provozuje také velmi populární muzeum a kreativní dílny. Návštěvníci tak poznají, kolik lidské práce stojí za vytvořením jedné hračky.

Obrat společnosti EFKO-karton, s.r.o. byl 60 milionů.

Zajímavosti z prodejů a firmy:  Firma je zaměřená převážně na hračky pro děti od 2 do 7 let. Úzká specializace umožňuje vyvíjet a vyrábět hračky s vyšší vzdělávací hodnotou pro batolata, předškoláky i začínající školáky. Mezi nejznámější hračky patří kromě edukativních her a puzzle, konstrukční stavebnice ROTO a zejména populární postavičky IGRÁČEK, jejichž výrobu firma odkoupila od zkrachovalé společnosti IGRA a zachránila tím výrobu legendární hračky v České republice.

Revoluční novinku IGRÁČEK MultiGO představila firma pro období letošních Vánoc. Jedná se o ojedinělý systém výměny korbiček na Igráčkových náklaďácích a přívěsech. Za tuto originální hračku obdržela firma nejvyšší ocenění GRAN PRIX 2014 na výstavě FOR TOYS, ale hlavně vysoké ocenění u obchodníků a koncových zákazníků.

EFKO klade maximální důraz na kvalitu materiálů i zpracování, což se setkává s kladnou odezvou u partnerů i koncových spotřebitelů na vysoce konkurenčních trzích, jako je Německo, Holandsko, Francie, Španělsko,ale také Izrael nebo Japonsko. Podíl veškerého exportu činí 34 %, firma letos očekává jeho nárůst o dalších 17%.

Obrat společnosti Dino Toys byl 121 milionů. Obrat skupiny (Dino Toys + O.K. Oriens Karton) pak činil téměř čtvrt miliardy.

Zajímavosti z prodejů a firmy: Letos z kraje léta uvedla společnost Dino na trh novou plastovou Tatru 148 na písek, která si okamžitě našla své zákazníky. Od uvedení hračky na trh bylo prodáno 25,5tis kusů (údaj z prosince 2014). Hračka Tatra se také stala absolutním vítězem soutěže Nejlepší novinka roku 2015, která probíhala v rámci veletrhu For Toys v Letňanech. Získala první cenu jak od odborné poroty, tak veřejnosti.  

Novinkou v portfoliu firmy je projekt individuální zakázky, kdy si zákazník může přes webovou aplikaci na www.dinodarky.cz vytvořit v profesionální kvalitě puzzle, hru Člověče, nezlob se! nebo pexeso z vlastních fotek a obrázků.

Zřejmě nejznámější desková hra společnosti Dino - Dostihy a sázky je na trhu už 31 let. Za tu dobu se jí prodalo cca 2,5 mil. kusů. Pro zajímavost, v posledních čtyřech letech se prodalo dohromady přibližně 200.000 kusů, tedy zájem o tuto již tradiční hru je u nás stále velký.

Zúčastněné strany:

RNDr. Miloš Vystrčil vystudoval matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Při působení na pozici středoškolského učitele na Gymnáziu Otokara Březiny v Telči se zároveň od roku 1989 věnuje veřejné správě a regionálnímu rozvoji. Nejdříve jako zastupitel Telče, později na plný úvazek jako starosta Telče (1998–2000), náměstek hejtmana (2000–2004) a posléze jako hejtman Kraje Vysočina a zároveň i předseda Regionální rady regionu NUTS II JV (2004–2008). Za NUTS II JV vedl úspěšné vyjednávání se zástupci Evropské komise o rozvojovém zaměření a prioritách ROP pro NUTS II JV (Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina). V současné době vyučuje regionální politiku a regionální rozvoj na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě (od roku 2009) a zároveň působí jako senátor Parlamentu ČR ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (od roku 2010), jako jeho předseda. Je členem Parlamentní konzultační skupiny Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro budoucnost kohezní politiky a organizátorem mnoha aktivit směřujících k zjednodušení administrace a efektivnosti využití finančních prostředků na podporu politiky hospodářské a sociální soudržnosti a s tím souvisejících rozvojových strategií.

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR se zabývá a poukazuje na nutnost koordinace a spolupráce jak v oblasti tvorby strategií regionálního rozvoje, tak v oblasti měření kvality života a úrovně regionálního rozvoje zejména z hlediska sjednocení používaných ukazatelů. Dále odpovídá na otázky: Jakou strategii svého rozvoje by měla Česká republika zvolit? Jak na tom jsme, které části území České republiky je třeba podporovat? Kdo s kým a jakým způsobem může spolupracovat? 

Spolek českých výrobců hraček je dobrovolným zájmovým sdružením, které sdružuje výrobce a prodejce her a hraček za účelem podpory českých výrobců a českých hraček obecně a řešení problémů a otázek, který trh s hrami a hračkami přináší. Za cíl si klade především diskutovat mezi členy sdružení problematiku vývoje trhu s hrami a hračkami a sdělovat si navzájem své zkušenosti, pořádat různá setkání, schůze, přednášky a semináře, sledovat a průběžně vyhodnocovat právní předpisy a normy související s výrobou a prodejem her a hraček, a to jak právní předpisy České republiky, tak předpisy mezinárodní; za účelem zkvalitnění legislativy související se shora uvedenými výrobky navázat spolupráci s výkonnými a zákonodárnými orgány zejména pak formou tvorby připomínek k legislativním návrhům právních předpisů, navázat spolupráci s dalšími českými i mezinárodními organizacemi zabývajícími se výrobou a prodejem her a hraček, konzultovat mezi členy sdružení zájmy, problémy a možnost spolupráce v oblastech: výstavy a veletrhy, exportní aktivity, marketingové postupy a průzkumy, konzultovat možnosti ochrany před prodejem plagiátů her a hraček jednotlivých výrobců a postup v zájmu ochrany autorských a průmyslových práv.

Společnost DETOA Albrechtice s.r.o. vyrábí tradiční dřevěné hračky dříve známé pod značkou TOFA či Schowanek. Působí rovněž jako jedni z posledních výrobců dřevěných hraček nejen v ČR, ale i Evropě. Firma klade důraz na zachování originální, léty prověřenou kvalitu materiálů i ruční zpracování. Z produkce společnosti jsou snad nejznámější výrobky - hračky s krtečkem a jeho přáteli, magnetická divadla, dřevěné korálky nebo tahací hračky, které se dědí z generace na generaci a dnes opět získávají pozornost nejen díky kvalitě, zdravotní nezávadnosti, ale také pro jejich podporu rozvoje motorických schopností dětí. Použití dřeva navíc napomáhá budování vztahu k přírodním materiálům a kreativitě. Darováním dřevěné hračky dětem dáte víc, než jen hračku! Více informací naleznete na: www.detoa.cz

Společnost EFKO, český výrobce her a hraček, působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě výroby také na charitativní akce. Spolupracuje také s Českým paralympijským výborem na charitativním projektu EMIL a zařadila se do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí. Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. EFKO získalo v roce 2011 čestné uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.  EFKO získalo v roce 2012 ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova. Více informací naleznete na: www.efko.cz

Společnost Dino Toys s.r.o. je stabilní, rodinná firma dodávající produkty v oblasti hraček do domácností v České republice, ale i zahraničí, již od roku 1993, kdy byla založena. Poskytuje zábavu jak nejmladším generacím, tak i generacím starším, které vyhledávají hry, puzzle, obrázkové kostky, plyšové hračky, hrací karty nebo plastové hračky. Nabízí kompletní program dětských a dospělých puzzlí, dětských, rodinných, edukativních i party her ve velmi kvalitním provedení. Společnost Dino Toys spolupracuje s významnými výtvarníky, grafiky a vynálezci a pro jednotlivé zákazníky nabízí výrobu speciálních nebo lokálně adaptovaných titulů. Mezi nejúspěšnější tituly společenských her na českém trhu se řadí Dostihy a sázky, Člověče nezlob se, Pojď si hrát nebo Kris Kros a nejúspěšnější licence The Walt Disney, Zdeněk Miler, Čtyřlístek. Od roku 2014 společnost přichází se staronovou plastovou Tatrou 148 na pískoviště, kterou si lidé pamatují ze svého dětství. Zároveň vytváří pro zákazníky projekt individuální zakázky, kdy si zákazník může na míru vytvořit puzzle, Člověče nezlob se, či pexeso. Více informací naleznete na: www.mojedino.cz.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

EFKO - Igráček MultiGO Tatra Dino Toys Magnetické puzzle Detoa
logo EFKO logo Dino Toys logo Detoa

 

Aktuality

Koukněte, kde díky vám Igráček pomáhá

Přinášíme průběžný přehled, kde díky vám Igráčkův projekt pomáhá ... Více

POMÁHEJ S IGRÁČKEM

Pojď s Igráčkem bojovat proti koronaviru! Udělej si radost figurkou nebo hrou a podpoř hrdiny dnešních dnů - zdravotníky a záchranné sbory. ... Více

88341_t.jpg

Nová kolekce her Čtyřlístek

EFKO se přidává k oslavám padesátého výročí od vzniku legendárního Čtyřlístku. Na trh právě uvádí novou kolekci dobrodružních her ... Více

↑ nahoru