Léto plné výher - soutěž


21. 6. 2021

Léto plné výher

Léto plné výher

Partneři soutěže:
www.wikyhracky.cz        www.bambule.cz        www.mirakulum.cz        www.kralovstvi-zeleznic.cz

Partneři soutěže

Partneři soutěže

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE – LÉTO PLNÉ VÝHER

1. Pořadatel
EFKO - karton, s.r.o., Dolní 347, 592 14, Nové Veselí, Czech Republic, IČO: 26915758
DIČ: CZ26915758. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45176

2. Organizátor

Organizátor je zároveň pořadatel.

3. Název akce

„Léto plné výher“

4. Doba trvání akce

Akce probíhá od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 23:59:59 hodin včetně.

5. Princip a podmínky akce

Účastník se zapojí do akce tím, že v období od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 zašle na email soutezime@efko.cz fotografii či scan platné účtenky nebo faktury, ze které bude zřejmé, že v tomto období zakoupil jakýkoli výrobek firmy EFKO-karton, s. r. o.
Pro soutěž není rozhodující, kde zákazník výrobek zakoupil. Pořadatel soutěže akceptuje účtenky/faktury ze všech kamenných prodejen a e-shopů provozovaných na území České republiky.
Konkrétní doklad o koupi je možné zaslat a zařadit do soutěže pouze jednou.
Soutěžící je v e-mailu povinen uvést svoje jméno a telefon – pro účely oznámení výhry.

6. Určení výherců, výhry, oznámení a předání výher

O výhercích v této akci rozhoduje losování, které zahrnuje všechny odesílatele splňující bod 4. Princip a podmínky akce.

Losování hlavních výher bude probíhat následovně:
Výherci níže uvedených hlavních výher budou vylosováni první zářijový týden 2021
1. VÝHRA: 5 volných vstupenek v celkové hodnotě 1250 Kč do zábavního parku Mirakulum - www.mirakulum.cz
                    + 1000 Kč na nákup her a hraček na eshop.efko.cz

2. VÝHRA: 5 volných vstupenek v celkové hodnotě 1250 Kč do zábavního parku Mirakulum – www.mirakulum.cz
                    + 600 Kč na nákup her a hraček na eshop.efko.cz

3. VÝHRA: 5 volných vstupenek v celkové hodnotě 1250 Kč do zábavního parku Mirakulum – www.mirakulum.cz
                    + 400 Kč na nákup her a hraček na eshop.efko.cz

Losování vedlejších výher bude probíhat následovně:
Výherci níže uvedených vedlejších výher budou losováni každý týden v období 1. 7. 2021 – 31. 7. 2021
Celkem je v soutěži 8 vedlejších výher - každý týden = jeden výherce vedlejší ceny.
Jednu vedlejší výhru tvoří:
Rodinná vstupenka (2 dospělí + 2 děti) do Království železnic v hodnotě 690 Kč, www.kralovstvi-zeleznic.cz
+ 1x Igráček Výpravčí

Losování výher proběhne v těchto termínech:
Pondělí 12. 07. 2021 (vedlejší výhra) - výherce: Eliška Šteflová z Okrouhlé Raduně
Pondělí 19. 07. 2021 (vedlejší výhra) - výherce: Adéla Kubíková z Rokycan
Pondělí 26. 07. 2021 (vedlejší výhra) - výherce: Jan Jinda z Prahy
Pondělí 02. 08. 2021 (vedlejší výhra) - výherce: Klára Novotná ze Svitav
Pondělí 09. 08. 2021 (vedlejší výhra) - výherce: Jana Šindelářová z Tábora
Pondělí 16. 08. 2021 (vedlejší výhra) - výherce: Ivan Vodák ze Vsetína
Pondělí 23. 08. 2021 (vedlejší výhra) - výherce: Iva Ulichová ze Světlé
Středa   01. 09. 2021 (vedlejší výhra) - výherce: Olga Staňková z Louky
                                      (1. cena) - výherce: Klára Ledvinová z Ráječka
                                      (2. cena) - výherce: Klára Hrušková z Prahy
                                      (3. cena) - výherce: Olga Staňková z Louky

Výherci budou neprodleně po losování (nejpozději však do 3 pracovních dní) telefonicky kontaktováni a bude s nimi dohodnut způsob předání výhry.
Jména výherců budou také uvedena na sociálních sítích společnosti EFKO-karton, s. r. o.:
facebook.com/efko.hracky
facebook.com/Igracek.Figurka
instagram.com/hracky.efko/
instagram.com/igracek.efko/

7. Osobní údaje

Zasláním platné účtenky na soutezime@efko.cz dává soutěžící najevo, že souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti pořadatele soutěže a s využitím těchto údajů pro marketingové účely společnosti EFKO-karton, s.r.o. (Například pro zasílání newsletterů a podobně.) Získané osobní údaje v žádném případě nemohou být poskytnuty třetím stranám.

Účastí v této soutěži a poskytnutím výše uvedených údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email) dává účastník akce souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával pořadatel tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo účastníka. Účelem je zprocesování soutěže a umožnění vylosování a předání výhry a informování zákazníka o dalších nabídkách a výrobcích pořadatele v budoucnu. Pořadatel může zpracovávat a použít osobní údaje účastníků pro účely této akce a pro poskytování dalších nabídek a informací o svých výrobcích, reklamních nabídkách. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, pořadatel si může ponechat údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění povinností stanovených jim zákonem ZDP a/nebo ZU. Zpět vzetí souhlasu je provedeno formou zaslání emailu nebo dopisu do sídla pořadatele, kterým jsou buď sídlo společnosti, nebo email marketing@efko.cz

Účastník má dále tato práva ve vztahu ke svým osobním údajům a pořadateli:
• vzít shora udělený souhlas kdykoliv zpět
• požadovat po pořadateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat kopii těchto údajů
• žádat po pořadateli a agentuře výmaz svých osobních údajů
• vyžádat si společnosti EFKO-karton, s.r.o. aktualizaci nebo úpravu, případně žádat omezení zpracování
• na přenositelnost osobních údajů
• respektive podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebo se obrátit na soud

8. Společné ustanovení
Výhra bude výherci zaslána na adresu, kterou výherce uvede na výzvu pořadatele akce a kterou pořadatel potvrdí.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění soutěž ukončit nebo přerušit.
Pořadatel si vyhrazuje právo nevybrat výherce, pokud existuje důvodné podezření na porušení pravidel.
Výhra v soutěži není vymahatelná soudní cestou.
Výherce nemá nárok namísto věcné výhry požadovat finanční nebo jiné nefinanční plnění.
Výhry, které nebude možné doručit výherci, propadají bez náhrady.
V případě nedostupnosti výhry je pořadatel oprávněn jakoukoliv zde uvedenou výhru nahradit za jinou shodné hodnoty.
Pořadatel nenese zodpovědnost za škodu vzniklou při transportu cen či za ztrátu zásilky.

e-shop