Biocidní dezinfekční prostředek 5l MadLube na povrchy

Vhodné na dezinfekci velkých ploch a podlah, nákupních košíků, lavic, tabulí, kuchyňských ploch a pod. Koncentrovaný tekutý bez chlórový a bez kyslíkový dezinfekční prostředek určený k dezinfekci všech omyvatelných ploch, povrchů, předmětů a nástrojů, kde je zvýšené riziko množení bakterií a virů.

Objednací číslo: CZ-0000-102

  • Množstevní jednotka: ks
  • Hmotnost (kg): 1.03
  • Rozměr (mm): 240
  • Rozměr (mm): 13
  • Rozměr (mm): 240

Cena s DPH: 339,00 Kč

Cena bez DPH: 280,17 Kč

Skladem: 43 ks

Finální cena 339 Kč

Popis produktu:

Koncentrovaný tekutý bez chlórový a bez kyslíkový dezinfekční prostředek určený k dezinfekci všech omyvatelných ploch, povrchů, předmětů a nástrojů, kde je zvýšené riziko množení bakterií a virů.
 
Dezinfekce splňuje § 35 zákona č.120/2002 a je schválená Ministerstvem zdravotnictví. Ošetřený předmět je ochráněn před „mikroorganismem“ jakékoliv mikrobiologické jednotky, buněčné nebo nebuněčné, schopné rozmnožování nebo přenosu genetického materiálu, včetně nižších hub, virů, bakterií, kvasinek, plísní, řas, prvoků a mikroskopických cizopasných helmintů.
 

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NENÍ URČEN K POUŽITÍ U ČLOVĚKA NEBO ZVÍŘAT.

Použití:
Prostředek je vhodný k ruční i strojové dezinfekci. Lze dezinfikovat veškeré vybavení v provozech (židle, stoly, kliky, hračky, ložní prádlo či oblečení, postele, matrace, sedačky, madla, toaletní prkénka, umyvadla, odpadkové koše atd.). Ideální je jeho využití v nemocnicích, v potravinářském průmyslu, v kuchyních a jídelnách (odstraňuje zápach a dezinfikuje ledničky, myčky, pracovní desky). Je rovněž vhodný pro postřikovou dezinfekci interiérů automobilů, MHD, společných prostor, kanceláří, zasedacích místností atd. Je charakteristický silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním a protiplísňovým účinkem. Odstraňuje zdroje zápachů organického původu.
 
Není určeno k úklidu. Nemá odmašťovací funkci. Použijte běžný čistící prostředek a poté naneste biocidní dezinfekci. Antibakteriální vrstva zaschne a zůstane aktivní několik hodin (až 72 h).
 
Označení:
Nebezpečné látky: Kvarterní sloučeniny ammonia,benzyl-C12-14-alkyldimethyl,chloridy (dříve 69391-01- 5) Signální slovo: nebezpečí, Standartní věty o nebezpečnosti : H314 způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly,
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný brýle/obličejový štít, P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽ Í(nebo s vlasy): Veškeré
kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.

S tímto produktem dále nakoupili

IGRÁČEK MULTIGO - SKLÁPĚČKA ČERVENÁ

Igráček MultiGO doplněk - červená sklápěčka. ...

79 Kč

BEZ OBALU - IGRÁČEK MULTIGO 1+2 - POPELÁŘI

Výhodný nákup - bez obalu za příznivější cenu, navíc ...

249 Kč

IGRÁČEK MULTIGO - VELKÁ SADA MĚSTO

MultiGO jsou auta a traktory s praktickým bajonet ...

749 Kč

Aktuality

POMÁHEJ S IGRÁČKEM

Pojď s Igráčkem bojovat proti koronaviru! Udělej si radost figurkou nebo hrou a podpoř hrdiny dnešních dnů - zdravotníky a záchranné sbory. ... Více

88341_t.jpg

Nová kolekce her Čtyřlístek

EFKO se přidává k oslavám padesátého výročí od vzniku legendárního Čtyřlístku. Na trh právě uvádí novou kolekci dobrodružních her ... Více

14038.jpg

ROTO ABC - nová kreativní stavebnice pro děti

Unikátní stavebnice na podporu motoriky a technické představivosti dětí ... Více

↑ nahoru