Spolupracujeme a podporujeme

Naše produkty vytváříme především pro děti. Proto spolupracujeme se školami, školkami a podporujeme organizace pomáhající dětem.

Nová škola, s. r. o.
Nová škola, s. r. o.
Posláním Nové školy je vytvářet kvalitní výukové materiály pro žáky. Ve spolupráci vyrábíme například stavebnici ROTO Abeceda či Hlasovátka pro formativní hodnocení.
www.nns.cz
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina
V roce 2015 jsme vyhráli výběrové řízení na dodávku stavebnic podporujících polytechnickou výuku žáků 1.-3. tříd. Ze spolupráce našich vývojářů se speciálními pedagogy Kraje Vysočina vznikla úspěšná stavebnice ROTO z Vysočiny.
www.kr-vysocina.cz
Školička Kamarád Nové Veselí
Školička Kamarád Nové Veselí
Naše malé testovací centrum, ve kterém zkušení pedagogové zkouší naše hry přímo s dětmi. Pro vývojové oddělení důležitá odezva pro finalizaci výrobků.
www.ms.noveveseli.cz
Hvězdy dětem z.s.
Hvězdy dětem z.s.
Finanční a věcná podpora dětí z dětských domovů, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pěstounské péče a dětem sociálně ohroženým. Zaměřujeme se na podporu volnočasových aktivit dětí z dětských domovů a přípravu mládeže na jejich zaměstnání.
www.hvezdydetem.cz
Fond ohrožených dětí
Fond ohrožených dětí
Organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
www.fod.cz
Pomáhat má smysl
e-shop